Zvolenská bežecká liga

podujatie Zvolenskej bežeckej ligy
podujatie Zvolenskej bežeckej ligy

Teš sa z pohybu, V cieli si víťaz, Posúvaj svoje hranice…. to je len niekoľko sloganov všetkých športovcov. V tejto dobe je vo svete veľmi populárny  beh.  Aj preto sa pár priaznivcov športu z občianskych združení Cyklozvolen  a Slovenský šport rozhodlo v spolupráci s Mestom Zvolen usporiadať Zvolenskú bežeckú ligu. Zvolenská bežecká liga by mala byť platformou na podporu bežeckých podujatí a behu ako najzákladnejšej športovej aktivity v kruhu širokej verejnosti.

Zvolenská bežecká liga je prepojenie viacerých bežeckých podujatí, ktoré sa konajú na území mesta Zvolen. Dlhoročná myšlienka dostáva v roku 2016 reálnu podobu, pričom cieľom je zapojiť do bežeckého športu všetkých, ktorí majú radi pohyb. Nezáleží na výkonnosti, veku, výške, váhe. Skôr je podstatou pocit a radosť zo zvládnutia tratí a posúvania vašich osobných limitov.

Zvolenská bežecká liga dáva priestor pre všetkých, nielen pre Zvolenčanov, aby sa zapojili. V spolupráci s Mestom Zvolen vás na štarte očakávajú organizátori Zvolenskej corridy, Behu šrégom nočným Zvolenom, behu Buď FIT, nie len IT, Behu okolo Vodnej nádrže Môťová a Behu na Pustý hrad. Po poslednom podujatí v roku  budú vyhodnotené sledované kategórie.

Naše občianske združenie si zobralo pod patronát dve podujatia a to 13. Ročník behu ulicami Mesta Zvolen, ktoré štartuje na Námestí SNP pod príznačným názvom Zvolenská Corrida, ktoré sa uskutoční 9.apríla 2016. Corridu už teraz podporili naši partneri, predajca automobilov Kia a Jeep Motor-car Zvolen, spoločnosť ORIN, ktorá sa stará o naše zdravie, Prvá stavebná sporiteľňa s ktorou budujeme naše ciele a Tesco Zvolen.  Druhým podujatím pod našou taktovkou bude beh krásnou prírodou na Bakovej jame – Buď FIT, nie len IT v termíne 2.júla 2016. Všetky potrebné informácie ako aj link na registráciu nájdete na www.BEHZVOLEN.sk.

Tešíme sa na stretnutie na trati pri krásnom športe, akým beh nepochybne je.

Registrácia:

ZVOLENSKÁ CORRIDA – beh ulicami mesta so štartom na Námestí SNP

BUĎ FIT, NIE LEN IT – beh na bakovej jame

Pridaj komentár