Rozpis a pravidlá

Rozpis a pravidlá TU

Všeobecné ustanovenia

 1. Žiacka futbalová liga sa hrá turnajovým systémom za účasti siedmich základných škôl mesta Zvolen a ZŠ Sliač o „Putovný pohár primátora mesta Zvolen“

Súťaž sa začína 29. marca 2017

 1. Organizátori :

Zvolenské kultúrne centrum

Mesto Zvolen

MFK Lokomotíva Zvolen

 1. Mediálni partneri :

MY Zvolensko-podpolianske noviny

 1. Organizačný výbor

Riaditeľ             : Marek Rojík       OKaŠA                  0905/515470 – mrojik@zvolen.sk

Predseda ŠTK :  Jaroslav Rybár   ŠT – futbal

Členovia          :  Ernest Peterke  TMK – ObFZ

Technické ustanovenia

 1. Predpis
 • Hrá sa podľa pravidiel futbalu a tohto rozpisu
 • Hrá sa na šírku ihriska na bránky rozmerov 5 X 2 m
 • Pred stretnutím sa musí riadne vypísať zápis o stretnutí
 • Stretnutie riadi delegovaný rozhodca, ktorý je zodpovedný za  vedenie stretnutia a riadne vyplnený zápis s konečným výsledkom aj s prípadnými námietkami
 • Výsledky stretnutí budú zverejňované v MY – podpoliansko-hontianske noviny
 1. Štart hráčov :Štartovať môžu hráči narodení 1.7.2006 a mladší
 • Počet hráčov – 6 hráčov v poli a brankár
 • Hráči sa striedajú priebežne počas hry
 • Hráči nastupujú v dresoch (čísla nemusia byť), brankár v odlišnom drese
 • V prípade neoprávneného štartu v zápase sa výsledky zápasov kontumujú a o ďalšom postupe rozhodne organizačný výbor.
 1. Hracie dni a miesto stretnutí :
 • Hracím dňom je STREDA , vždy na ihrisku MFK od 12,30 hod. – prípadná zmena vo vyžrebovaní
 1. 4. Účastníci
 • ZŠ Jilemnického  1                                          – 1. ZŠ
 • ZŠ Jilemnického  2                                          – 3. ZŠ
 • ZŠ Hrnčiarska 2119/1                                     – 5. ZŠ
 • ZŠ M. Rázusa 1672/3                                      – 6. ZŠ
 • ZŠ J. Alexyho 1941/1                                      – 7. ZŠ
 • ZŠ Námestie mládeže 587/17                        – 9. ZŠ
 • ZŠ sv. Dominika Sávia                                     – Cirkevná
 • ZŠ Sliač                                                              – Sliač
 1. Zoznam hráčov
 • Každé družstvo je povinné pred prvým stretnutím predložiť  zoznam hráčov ktorých počet nie je obmedzený a môže sa priebežne doplňovať
 • Zoznam musí obsahovať : meno, dátum narodenia, meno vedúceho družstva, telefón
 • Zoznam musí byť potvrdený – podpísaný riaditeľom školy, ktorý zodpovedá za správnosť mien a dátumov narodenia
 1. Hracie časy
 • Hrací čas je 2 X 20 minút s 5 minútovou prestávkou
 • Najneskôr 5 minút pred stretnutím družstva predložia rozhodcovi stretnutia vypísaný zápis o stretnutí
 • Zápis sú povinný podpísať obaja vedúci družstiev pred aj po zápase. Po jeho podpísaní obidvomi vedúcimi, už nie je možné vzniesť k zápasu námietku.
 1. Vedúci družstiev
 • 1. ZŠ      Monika Krčmáriková
 • 3. ZŠ      Peter Ondračka
 • 5. ZŠ      Ján Kolár
 • 6. ZŠ      Róbert Zbončák
 • 7. ZŠ      Ernest Peterke
 • 9. ZŠ      Daniel Plichta
 • Cirkevná  Jozef Nociar
 • Sliač       Radoslav Ištván
 1. Vyžrebovanie

1.kolo : 05.04.2017                                                         2.kolo : 19.04.2017

12,30 hod. –      Sliač – 6.ZŠ                                         12,30 hod. –       7.ZŠ – 1.ZŠ

9.ZŠ – 7.ZŠ                                                                       6.ZŠ – 9.ZŠ

13,15 hod. –       1.ZŠ – 5.ZŠ                                          13,15 hod. –        Cirkevná – Sliač

Cirkevná – 3. ZŠ                                                              5.ZŠ – 3. ZŠ

3.kolo : 26.04.2017                                                         4.kolo :  03.05.2017

12,30 hod –         9.ZŠ – Cirkevná                                 12,30 hod. –        6.ZŠ – 5.ZŠ

1.ZŠ – 6.ZŠ                                                                      Cirkevná – 1.ZŠ

13,15 hod. –       5.ZŠ – 7.ZŠ                                          13,15 hod. –        Sliač – 9.ZŠ

Sliač – 3. ZŠ                                                                      7.ZŠ – 3. ZŠ

5.kolo : 10.05.2017                                                         6.kolo : 17.05.2017

12,30 hod. –       1.ZŠ – Sliač                                          12,30 hod. –        Cirkevná – 7.ZŠ

5.ZŠ – Cirkevná                                                               Sliač – 5.ZŠ

13,15 hod. –       7.ZŠ – 6.ZŠ                                          13,15 hod.-        9.ZŠ – 1.ZŠ

9.ZŠ – 3. ZŠ                                                                     6.ZŠ – 3. ZŠ

7.kolo :  24.05.2017

12,30 hod. –       5.ZŠ – 9.ZŠ                                          13,15 hod. –        6.ZŠ – Cirkevná

7.ZŠ – Sliač                                                                        1.ZŠ – 3. ZŠ

 1. Hodnotenie stretnutia
 • Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov
 • Ak družstvo na stretnutie nenastúpi a v prípadne neoprávneného štartu hráčov prehráva toto stretnutie 0 : 3 kontumačne
 1. Námietky
 • V prípade oprávnenej námietky pred stretnutím hráč nebude pripustený ku hre.
 • V prípade námietky po zápase , je ju vedúci družstva povinný vzniesť do 5 min po ukončení zápasu a ešte pred podpisom zápisu vedúcim družstva. Po podpísaní zápisu, už nie je možné vznášať akékoľvek námietky.
 • V prípade námietky v priebehu stretnutia, alebo po ňom, túto rozhodca zapíše do zápisu o stretnutí. O výsledku potom rozhodne riadiaci orgán.
 1. Určenie poradia
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje :

a/ vzájomné stretnutie

b/ gólový rozdiel

c/ vyšší počet strelených gólov

 1. Ceny
 • Víťaz získa „Putovný pohár primátora mesta Zvolen“ a pohár pre víťaza
 • Družstvá umiestnené na prvom až ôsmom mieste získajú diplom a vecné ceny
 • Samostatne budú ocenení

– najlepší hráč

-najlepší brankár

-najlepší strelec

Ing. Marek Rojík   v.r.                                                                                    Jaroslav Rybár